Referanser – noen uttalelser

 

Angelina Christiansen – Daglig leder

Holmestrand Internasjonale Montesoriskole

Vi vil absolutt anbefale Mindfulness med Idun!

I medarbeidersamtale kom det frem at så å si samtlige av mine ansatte fra tid til annen følte et uhåndterlig stress i forbindelse med sitt arbeid som lærer.   Jeg ble tipset om Idun og tok kontakt for å undersøke om det var mulig å få til et opplegg for oss innenfor ordinær arbeidstid.

For å kunne gjennomføre kurset, har det vært viktig for oss at Idun er så utrolig fleksibel. Hun kom til oss, hun delte opp i de tidsintervallene som har vært mulig for oss, hun møtte oss der vi var som gruppe og tilpasset opplegget til våre utfordringer.

Vi har aldri hatt en så rolig skolestart noen gang som etter vi har lært oss å puste!!

Vi har blitt bevisst på hva som skaper stress og har blitt flinkere til å gjøre det som skal til for å redusere det, noe som har ført til bedre kommunikasjon. økt overskudd og bedre kvalitet på alt vi gjør og opplever.

Nå når vi har fått en felles forståelse for hva som skaper stress og hvordan vi kan takle det, blir det lettere å hjelpe hverandre og minne hverandre på de verktøyene vi har fått.

Mindfulness er en enkel og god metode som ikke er for tidkrevende, fordi vi integrerer teknikkene i våre daglige gjøremål i hverdagen.

Tone Dyrkorn, seniorrådgiver
Statens vegvesen Avdeling Oslo

Temaet var Inspirasjon i hverdagen, og det gav du oss!! Det var godt å kunne roe ned i en ellers så hektisk hverdag for alle oss i Statens vegvesen Avdeling Oslo. Mange tankekors å ta med seg videre og som vi har godt av å bli påminnet om, avkoblingsteknikkene er også gode å ha. Takk for et fint kurs/seminar.

Solvår Halset, produksjonsleder avd
Sunndal Trollheim Vekst AS

Takk for et lærerikt og nyttig kurs.

Det at du hadde skaffet deg kunnskap om bedriften vår, gjorde at du kom nærmere inn på oss og fikk oss til tenke igjennom hva vi står for og hva vi gjør for å bidra til mottoet og fellesskapet. Verktøyene du brukte, var også effektive for bevisstgjøringen ang selvledelse arbeidsglede, stressmestring.

Jeg har stor respekt for det du klarte å få til med oss på noen få timer, og alt dette var kjempenyttig for oss alle. Det var godt med litt påfyll og alle var veldig godt fornøyd med både kurset og deg som person.

Karl Reite, personalsjef
NORTURA Øst

Takk for et flott seminar med temaet Arbeidsglede. Du byr på deg selv og hjelper oss som kursdeltakere med å bli oss bevisst hva som skal til for å trives, kunne takle stress, gjøre hverandre gode og ved dette å kunne yte vårt beste så vel i arbeidslivet som i privatlivet.

Bjørg Dalene, HMS-koordinator
COLOR LINE

En spennende dag med Josefine kan lett omskrives til en spennende dag med Idun.

På en engasjerende og forståelig måte fikk hun meg til å puste igjen. Det er godt å stoppe opp i en hektisk hverdag å puste. Kjenne på at det er akkurat det jeg trenger å gjøre litt oftere, med magen.

Det er også godt med aha opplevelser i sitt indre. Det fikk jeg denne dagen sammen med Idun. Hun er et varmt og engasjerende menneske med masse positiv utstråling. Det er lett å forstå betydningen av det hun sier, om det å være en god kollega – venn – ja simpelthen et helt menneske ved å tillate seg å kjenne etter – kjenne på den indre gleden.

En hel dag sammen med Idun og hennes kunnskap, gode humør og utadvendthet var en svært god vitaminpille som jeg unner mange å få oppleve.


Kjerstin Engø Pronzato, operasangerinne, sykepleier, undervisning
FORTISSIMA

Jeg vil absolutt anbefale stressmestringskurs med Idun til alle som føler at livet løper litt for fort.Jeg er en intens person som går inn i arbeidet mitt med hele meg og litt til. Både kroppen og hjernen er på høygir når jeg holder konserter, jobber som sykepleier, underviser og ellers i alle situasjoner i livet som krever noe av meg. Dette gjør at jeg i perioder blir veldig sliten og kjenner at stressnivået er høyt.Gjennom Idun (GIIG),ble jeg kjent med Mindfulness (OT).  Denne metoden fungerer veldig bra og jeg  bruker teknikkene jeg har lært i dagliglivet og på jobb. Slik klarer jeg å holde kontakten med meg selv, redusere stresset og regulere energiforbruket mitt. Jeg føler meg rolig og samtidig konsentrert og oppmerksom på det jeg gjør, og jeg lytter mer til kroppens signaler.Idun er en positiv, trygg og jordnær person som formidler kunnskap  på en lettfattelig og god måte samtidig som hun har en sprudlende humor som smitter. Takk Idun!

Vigdis Fondevik
OPERASPESIALISTEN

Jeg gir mine aller beste anbefalinger til Idun og Giig’s fantastiske stressmestringskurs.

Jeg ante ikke at jeg var stresset før jeg lå strak ut i 3 måneder! Vi er alle utsatt for mer eller mindre stress i hverdagen. Og dette kurset tok emnet for seg på en meget elegant måte. Med humor og kunnskap ledet Idun oss gjennom 2 kvelder med den ene aha-opplevelsen etter den andre. Det er mye vi ikke vet at vi ikke kan, og for min del, vet jeg nå at min hverdag blir både mer effektiv og mer lystbetont. Nå er det jeg som har kontrollen, og jeg bruker  teknikkene jeg lærte nesten daglig.

Elisabeth Askim, rådgiver
UDI (Utlendingsdirektoratet)

Idun engasjerer, inspirerer og motiverer! Giig-kurset er i sin helhet en unik kombinasjon av faglighet og kreativitet.Dessuten er det underholdende! Svært få kursholdere overrasker med sang av ypperste kvalitet. Sangen gir en helt spesiell stemning blant deltakerne: vi slipper oss mer løs og det påvirker også det utbytte vi får. Kurset gir en god innsikt i hvordan den fantastiske hjernen vår fungerer, og hvor viktig det er at både hjerne og kropp er med. Kurset fikk oss til å ta kvalitetspauser på jobb, ha ukentlige sosiale tiltak og generelt ta bedre vare på hverandre. Idun har trigget vår lyst til å utvikle den emosjonelle intelligens. Vi ser at det er nyttig både personlig og profesjonelt. Takk!

Ellen Gulbrandsen
Holmestrand Soroptimistklubb

Idun er en inspirator av de store, med en personlighet og utstråling som appellerer til alle.Hun fremfører sitt budskap med humor og på en livlig måte som engasjerer tilhørerene og får samtlige til å tro på hennes budskap; ved positive tanker og fokus, entusiasme og bevisst handling, kan vi alle utnytte et ofte skjult potensial i oss. Hun gir oss veier til stressmestring, og illustrerer på flere måter hvordan energi og overskudd er gode kilder til kreativitet og arbeidsglede.

Bente Simonsen, kursansvarlig
Norsk Senter for Seniorutvikling, Vestfold

Arbeidsglede er smittsomt og skaper trivsel! Kursdeltakerene ble smittet av Idun Gevelt på kurset «Arbeidsglede 50+». Idun er en sprudlende foreleser og ved hjelp av både sang og øvelser så husker vi det nyttige innholdet hun foreleste på! Kurset ble nyttig for oss alle både som kolleger, ledere men også som privatpersoner. Det er viktig at arbeidstakere og ledere sammen skaper grunnlaget for trivsel og en stimulerende bedriftskultur, og at alle er bevisst egen rolle og eget ansvar for dette. Bevisstgjøring og felles forankring fører til motivasjon og inspirasjon. Det ble et flott kurs og dagen med Idun ”traff».

Kai Robert Engan
Nordea Finans Norge AS

Giig er et annerledes konsept, litt utenom det vanlige på en gøyal måte, og det var både engasjerende og aktiverende.

Med åpningssangen fikk våre ansatte en annerledes start en de hadde forventet og med morsomme øvelser som løste opp kropp og sjel så ble dette en fornøyelig seanse. Takk til Idun som satte fokuset på hvordan vi kan gjøre hverdagen god for oss selv og for hverandre.

Heidi Kløverød, enhetsleder
MATS arbeids og treningssenter, Skien

Elisabeth Borg, enhetsleder
Marensro Dag- og habiliteringssenter, Skien

Hun engasjerer og berører og får publikum med. Det er et interaktivt opplegg med sterk grad av vekslende samhandling og egen innsats, men det fungerte meget bra. Et fargerikt kurs til en ”fargerik” forsamling.

Det var til stor inspirasjon selv for de mest skeptiske og kanskje aller helst dem, som fikk åpnet opp for noen muligheter til stressmestring og ikke minst en aksept for at man bør ”ta en pust i bakken” når man kjenner det. Og med den entusiasmen og det engasjementet og viljen til å by på seg selv som Idun har lagt opp til ble ikke ”terskelen” så høy for oss heller.

GIIG treffer oss meget godt da vi i vårt arbeid arbeider med oss selv som verktøy ( miljøterapi og arbeidstrening ) Menneske – menneske,relasjon. Det handler om ydmykhet, respekt, tillit og ikke minst profesjonalitet. Og vi hadde ”tunge” tema på kursplanen de siste dagene, men alle var med til siste minutt. Vi takker for inspirasjonen og ”puffet” vi fikk og håper andre tar ”sjansen” på å berike sin hverdag for sine medarbeider, da vi kan registrere at det har hatt en innvirkning i ettertid, og så er det opp til oss å bruke det vi har lært aktivt i vår hverdag. Og mange kommenterte at det var gode tips til privatlivet også. Tusen takk Idun GIIG hadde vi veldig godt av.

Per Opsal, rådgiver
Psykiatrien i Vestfold HF

GIIG var best

Som siste del av en dags-samling for driftspersonell i PIV overtok Idun scenen. Programposten ”Inspirasjon og nytenkning” fikk en ny dimensjon gjennom de tre timene som var til disposisjon. Evalueringen ga høy karakter til opplegget og flere ønsket at avdelingen/enheten kunne gjennomføre et opplegg lokalt.

”Tenk positivt”, ”GIIG var best”, ”Kjempepositivt”, ”Dette burde vi ha mer av” og flere likelydende kommentarer fra mange av de 60 deltagerne.

Kim Nygaard, Prosjektleder
Confex konferanse

Tusen takk for en strålende innsats!

Idun Gevelt er en meget engasjerende foredragsholder som inspirerer deg til å ta i bruk mer av ditt potensial. Sentrale emner er nytenkning og kreativitet, , livskvalitet og arbeidsglede. Hun lærer deg hvordan du kan fylle på med mer energi og hvordan du holder stressnivået nede i en hektisk hverdag.

Åge Bull Gjertsen
Bull coaching

I tillegg til kreativiteten , gleden og vitaliteten, er manuset bygd opp med forankring i forskning og vitenskap og stappende full av overraskende virkemidler.

Som coach i bedrifter, tenker jeg mye på enkeltindividet, som har ”kjørt seg fast i en gate.” Folk må ha hjelp til å bli vippet inn i nye tankebaner. Bedrifter trenger hjelp utenfra til denne prosessen. Giigkurset når hele personalgruppa på en gang, og individet blir tatt på alvor.

Forresten ”Trykk på knappen” –sangen nynner jeg på når det går litt trått for meg i hverdagen, slik at jeg kan ”se landskapet” igjen.

Brita Hermansen, direktør
Horten Aluminium Conductors AS

Vitamininsprøytning i hverdagen!

Vi utfordret Idun med temaet: «Hvordan kan vi lade batteriene og holde oss mest mulig friske?» HAC er en «traust» produksjonsbedrift og en del stilte nok opp med en god porsjon skepsis til hva opplegget «giig» skulle kunne gi oss av påfyll og motivasjon i hverdagen.

Med 2 timer til disposisjon, med glede og godt humør, klarte Idun oppgaven med glans! Vi fikk innblikk i mange områder, både psykiske og fysiske, alle lyttet og deltok etterhvert med sang og øvelser. Bare positive tilbakemeldinger som syntes å ha gitt hver enkelt noe å tenke på. Og forhåpentlig, noe som vil gi økt trivsel og samhold ved bedriften, som igjen gir resultater og trygge arbeidsplasser.

A. Espen Karlsen Urfjell, salgsdirektør, Kurs & Konferanse,
Choice Hotels Scandinavia ASA

Giig Kick Off ga deltakerne våre en annerledes start enn de hadde forventet. Kurset var inspirerende og hadde morsomme øvelser som vi mennesker trenger i en hektisk hverdag. Jeg anbefaler gjerne dette til andre.

Jonathan Hall, Næringssjef
Nøtterøy Kommune

Giig-kurset ble for meg en spennende og lekende øvelse i å ta i bruk alle sider ved hjernens funksjoner til beste for meg selv og for de jeg spiller sammen med på arbeidsplassen. Kurset passer for alle bedrifter og organisasjoner som ser på sine ansatte som sin viktigste ressurs og som vil legge til rette for at disse skal yte sitt beste både enkeltvis og sammen.

Petter Bøen, banksjef
Sparebank 1, Horten

Vi ba om å få et kursopplegg beregnet på 1 dag inn på 3 ettermiddagstimer og sitter igjen med følelsen av å ha fått utrolig mye. Takk for et særdeles livlig, humørfylt og inspirerende kurs som aktiviserte og gledet 15 mennesker i en kreativ happening.

Even Kristoffersen, teknisk sjef
UPC Norge

Jeg likte konseptet, idet det var både engasjerende og aktiverende, samt litt utenom det vanlige på en gøyal måte. Under et langt heldags seminar var dette med på å hjelpe meg til å holde sansene skjerpet gjennom hele dagen.

Terje Taugbøl, produktsjef tele/data/svakstrøm
Elektroskandia AS

Takk for morsom underholdning, oppmykning, mentalhygiene og avstressing. GIIG!?? Hva er dette? Underholdning midt i et dødsalvorlig teknisk seminar!…? Hmm.., Stiilig…, GØY…… Hvorfor kan vi ikke gjøre sånn hver gang?

Under seminaret på Langesund badehotell stiftet vi et overraskende og hyggelig bekjentskap med GIIG. En svært kreativ måte å få oss til å koble av, fra et ellers tungt teknisk fagseminar. Noen tar en pause, en røyk og en kaffe, noen trekker frisk luft. Vi lot oss forfriske av Giig.

Per Eitrem
Entrepenørskolen / Sareptas

Følelser er viktig i arbeidslivet og trenger stimulanse, og livsgleden i kurset er veldig stimulerende og smittende. Siden jeg er interessert i pedagogikk, lurte jeg på hva annerledes sto for —giig – kurset lykkes virkelig med å få inn ny kunnskap, gjennom humor, sprø innfall, musikk, bevegelse og sang.

Alt dette er viktig for å øke livsgleden på jobben.

I utgangspunktet passer dette kurset for ALLE, men hvis jeg nå tenker høyt: formidle…nyttig… god formidlingsform. Det kan oversettes til: Hvordan begeistre kunden i reklamekampanjer? REKLAMEBRANSJEN er alltid i akutt behov for å tenke kreativt – de kan aldri bli kreative nok – de ville hatt svært godt av dette.

Nina Jakobsen
IT-Senteret Ullevål Universitetssykehus

80 ansatte fra IT Ullevål på seminar med fokus på enkeltindividets viktighet for avdelingens utfordrende hverdag. Med stor turnover og uforutsigbar fremtid var det ekstremt viktig at årets seminar skulle gi hver og en energi, inspirasjon og med innslag av mental hygiene. Giig, med sitt smittende vesen, fikk oss til å synge og gjøre øvelser, som for denne gjengen er et univers unna vår travle hverdag. Og det ga hver og en noe å tenke på. Tenk at vi med enkle grep kan fornye energien! Nå gjelder det bare til å huske på det videre fremover.

Comments are closed.