MESTRING-kurs: Lær i dag og bruk i morgen

Dette kurset gir deg en metode for å få mer overskudd i hverdagen.

Kurset hjelper deltakerne til å mestre og forebygge akutt og kronisk stress. Du lærer teknikker for å få forbedret fokus og høyere kvalitet på dine presentasjoner. Gjennom å lære deg hvordan du kan “lade batteriene” kontinuerlig, får du mulighet til økt tilstedeværelse, bedre helse og økt livskvalitet.

Denne metoden går under navnet Mindfulness. Mindfulness er en bevisstgjøringsprosess som gir deg evnen til å mestre kronisk og akutt stress. Den gir deg sinnsro og tilfredshet helt uavhengig av ytre ting.

Metoden er utviklet av Professor Jon Kabat-Zinn, grunnleggeren av Stress Reduction Clinic ved universitetet i Worcester i Massachusettsi USA. Metoden gir dokumentert resultater, både når det gjelder stressmestring, helse og livskvalitet.

Temaer:

  • Hvordan bli bedre kjent med deg selv, lytte til kroppens signaler, slik at du blir flinkere til å sette grenser?
  • Hvordan beherske og mestre negative følelser som sinne, angst, bekymringer, fortvilelse og hat?
  • Hvordan bruke avspenningsresponsen når du trenger den?
  • Hvordan prestere mer, fordi du mestrer å være rolig, uredd og åpen for det som byr seg?
  • Hvordan unngå å jobbe på ”autopiloten”, og derved unngå uhensiktsmessige reaksjonsmønstre?
  • Hvordan ta i bruk hele hjernen, både den analytiske og intuitive siden av hjernen, slik at du oppnår mer ”flyt” i arbeidsprosessene og større mestringsglede?

GIIG tilbyr:

1 dags kurs (eller delt opp over flere kvelder/dager) – deretter øve på egen hånd, (evt. en eller flere samlinger i etterkant).

eller

8 ukers kurs – 3 timer pr gang de to første, deretter 2 timer pr uke de 6 neste – enkelt treningsprogram fra gang til gang.

[customcontact form=3]

Comments are closed.