Media

Fra Jarlsberg Avis lørdag 19. mars 2011

Mer enn halvparten av alle sykdommer som rammer oss er stressrelaterte

Idun Gevelt har mange års erfaring med å hjelpe folk å senke skuldrene. Nå holder hun sitt første åpne kurs i stressmestring, og det skjer i Holmestrand.

HOLMESTRAND: Verdens helseorganisasjon (WHO) regner  stress blant de tre viktigste helseproblemer i vestlig samfunn, og studier fra USA viser at 50-70 prosent av alle primærlegebesøk først og fremst skyldes stress.

Idun S. Gevelt har gjort det til et levebrød å lære folk å håndtere stress, øke livskvaliteten og styrke sine kreative evner. Som kurs- og foredragsholder gjennom de siste seks årene har hun hatt kunder fra statlige fortak, direktorat, næringsliv, banker, div etater innen kommuner, helseforetak og hoteller.

Menneskelige ressurser

Tredje uka i april holder hun for første gang et åpent kurs. Det finner sted på Holmestrand Fjordhotell.

På 1980-tallet etablerte Idun og hennes daværende ektemann klesmerket Floyd. Det ble en stor suksess og bedriften lever i dag i beste velgående, og utvikles videre, med  sønnene i førersetet. Selv har hun trukket seg ut av klesbransjen.

– Det var et eventyr, men det var masse jobbing, noe som medførte mye stress. Det var i disse årene jeg for alvor begynte å bli interessert i hvordan stress påvirker oss og hvilke ressurser vi som mennesker har for å håndtere dette, forteller Gevelt.

Med en vitenskapelig tilnærming, blant annet med tyngde på forskning og psykologi, vurderte hun sine egne erfaringer for å komme fram til  metoder som også andre mennesker kunne dra fordeler av når det gjelder å håndtere stress og øke livskvaliteten.

Oppmerksomhetstrening

En sentral metode i Gevelts kurs er  Mindfullness, eller Oppmerksomhetstrening (OT).  Metoden brukes av helsepersonell  og næringslivet i Europa og USA, spesielt rettet mot stressmestring og forebygging av utbrenthet, men også hos pasienter, som smertelindring ved alvorlig sykdom og for å lære pasienter å leve med kronisk sykdom. Som metode er OT vitenskapelig dokumentert og gir gode resultater når det kommer til egen helse og opplevelse av livskvalitet på jobb og privat.

– OT er en bevisstgjøringsprosess som gjør oss bedre kjent med oss selv  og har på den måten to hensikter: stressmestring og selvutvikling.Vi lærer å lede oss selv bevisst, samt å beholde roen og fokus under stressede forhold, lade opp batteriene mens vi arbeider og prestere mer med mindre stress, sier hun.

– Skru av “autopiloten”

Negativt stress kan beskrives som en følelse av ikke å ha kontroll. Stressnivået kan måles etter hvor desperat man er etter å forflytte seg vekk fra situasjonen man befinner seg i.

Alle mennesker er utstyrt med en frykt/kamp/flukt-mekanisme, som trer i kraft når vi opplever stressende situasjoner. I et evolusjonsmessig perspektiv gjør dette det mulig for mennesket å raskere komme unna farlige situasjoner.

– Men det er når kroppen holder seg i en vedvarende stresstilstand, det er fare på ferde. Kroppen forblir da i en i konstant alarmberedskap, som gjør at det produseres for mye stresshormoner i kroppen som kan føre til både fysiske og psykiske problemer, sier Gevelt.

Livskvaliteten blir bedre og livet blir mer spennende hvis man er mer oppmerksom og tilstede, mener Gevelt.

– Altfor ofte befinner vi oss i for- eller framtid, rent tankemessig. Kverna går og tankene fyker i stedet for at vi bruker energien på å akseptere og forholde oss til den situasjonen vi er i der og da, sier hun.

Det er viktig å skru  av “autopiloten”, ifølge Gevelt.

– Disse ubevisste reaksjons- og handlingsmønsterne våre som ofte gjør at vi ikke lytter til kroppens signaler, sier Gevelt.

Lærte å lytte til kroppen

Sykepleier og operasangerinne, Kjerstin Engø Pronzato, er blant de mange som har nytt godt av veiledningen til Gevelt.

– Jeg er en intens person og går inn i arbeidet mitt med hele meg og litt til. Både kroppen og hjernen er på høygir når jeg holder konserter og ellers i alle situasjoner i livet som krever noe av meg, sier Pronzato.

Hun bruker teknikkene som hun har lært fra Gevelt  både i dagliglivet og i jobbsammenheng.

– Slik klarer jeg å holde kontakten med meg selv, redusere stresset og regulere energiforbruket mitt. Jeg føler meg rolig og samtidig konsentrert og oppmerksom, og jeg lytter mer til kroppens signaler, sier Pronzato.

Comments are closed.