GIIG-kurs: Snu teamet på en dag

Et kurs om selvledelse og stressmestring

Kurset inspirerer den enkelte til å ta i bruk mer av egne ressurser, og gir den enkelte mestringsverktøy.

Gjennom faginnlegg, aktiviteter, øvelser og mestringsteknikker får organisasjon større bevisthet om hvordan man kan endre bedriftskulturen. Medarbeiderne får innsikt i hvordan de gjennom selvledelse kan utnytte sitt potensiale. I felleskap finner vi ut hvordan man skaper et effektivt og produktivt team.

Kurset passer alle som ønsker inspirasjon, motivasjon og mindre stress i en hektisk hverdag.

Temaer:

    • indre og ytre motivasjon
    • behold energien – bli bevisst lekasjene
    • holdninger og adferd – bevisst og ubevisst
    • kickstart kreativiten din – jobb smartere
    • stressmestring – hva er stress – årsaker og symptomer

Kurset kan ”skreddersys” mot den enkelte bedrift. Ved kursets slutt vil bedriften få med seg resultat av idédugnad og kreative huskelapper. Dette gir mulighet til å videreføre bevisstgjøringen og inspirasjonen de ansatte har fått på kurset. For å få best mulig effekt av GIIG-kurset, anbefaler vi korte repeteringskurs, over en periode, tilpasset den enkelte bedrift.

Kurset er bygd opp ut fra fagkunnskap, yrkesbakgrunn, forskningsfunn relatert til egne erfaringer.

[customcontact form=3]

Comments are closed.